E(a)ko na to v školách – logo (2)

Projekt E(a)ko na to v školách?

Hovorí sa, že deti sú naša budúcnosť. Aká však bude závisí aj od nás, ich rodičov, budúcich rodičov alebo jednoducho obyvateľov Zeme.

Naša planéta je po tieto roky trpko skúšaná a ak máme skutočne na srdci budúcnosť našich detí, mali by sme sa k nej postaviť zodpovedne.

Autorkou projektu E(a)ko na to v školách? je Beáta Thiam Mészárosová.

„Projekt E(a)ko na to v školách? je zameraný na jednoduché ekologické aktivity, ktoré zvládne každé dieťa a nie to ešte dospelý! Snažíme sa v ňom priblížiť deti k empatii voči prírode a ukázať im, že aj malými a jednoduchými činmi dokážu zmeniť veľa. Projekt je inšpirovaný knižnou publikáciou pre deti a mládež s názvom E(a)ko na to?, ktorá obsahuje jednotlivé ekologické aktivity podané deťom v jednoduchom a pre ne zrozumiteľnom jazyku. “

O projekte

Projekt s názvom E(a)ko na to v školách? prezrádza už od názvu, že sa bude jednať o ekologicky zamerané činnosti a uskutočnil sa aj vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Obsahuje sériu praktických aktivít, ktoré môžu byť realizované v okolí školy, v obci, v meste či doma. Sú rozpracované a zachytené v ilustrovanej knižnej publikácii E(a)ko na to?. Sú v nej podrobne rozpísané návody aj na ďalšie ekologicky zamerané činnosti, vhodné pre deti, ktoré môžu vykonávať samostatne.

Cieľom je ukázať, podnietiť a dať návod deťom k jednoduchým, ale nezanedbateľným aktivitám na ochranu prírody, živočíchov a životného prostredia, vďaka čomu budú mať príležitosť uvedomiť si, že aj malým a jednoduchým činom dokážu prispieť k obnove a zveľadeniu prírody. Jednou z hlavných motivácií a spúšťačom pre vznik projektu je alarmujúca situácia života včiel, ktorých populácia z dôvodu chemických postrekov a znečisteného ovzdušia neustále klesá. Vďaka impulzu včelárov, realizujúcich sa v našom okolí, sme sa začali zaoberať týmto problémom dôkladnejšie.

Práve z tohto dôvodu je nosná aktivita tohto projektu zameraná na pomoc a ochranu včiel, s názvom Kvetinové bomby. Sú to guličky vytvorené z kvetinových semien, kompostu a hliny a slúžia ako ochrana a nosič semien. Kvetinové bomby je vhodné hádzať na opustené, či neudržiavané pozemky a priestranstvá. Po vzklíčení a zakvitnutí poslúžia ako lákadlo a potrava pre včely a iné opeľovače. Praktickým zapojením detí do aktivity získavame do budúcnosti nádej, že sa budú aktívne podieľať na zveľaďovaní prírody a svojho okolia.

Primárny impulz pre vznik nášho projektu bol markantný úbytok včiel a motýľov v našom okolí. Túto nepriaznivú situáciu spôsobuje nadmerné používanie chemických postrekov alebo ich nesprávne načasovanie, úbytok kvetov a rastlín v obytných zónach a žiaľ, jedným z faktorov je aj nedostatok záujmu či informovanosti o tomto fenoméne.

Väčšina ľudí, vrátane detí, nepozná dôsledky takýchto činností alebo si neuvedomuje dopady svojho nezodpovedného správania. To isté platí pre znečistenie a plytvanie vodou, konzumný spôsob života, nadmerné používanie plastov a neochota triedenia odpadu.

Ekologické podmienky života na našej planéte sa v posledných rokoch veľmi zmenili. Negatívny dopad neopatrnosti ľudstva vo vzťahu k prírode a ekosystému je čoraz viac viditeľný a ovplyvňuje aj kvalitu našich životov. Zľahčovanie tohto problému a neuvedomovanie si dôsledkov našich činov nás prinieslo až do situácie, kedy sa markantne znížil výskyt včiel a motýľov, klesla zásoba spodných vôd, zvýšili sa emisie a priamoúmerne aj alergické prejavy u našich detí

Samotnou medializáciou problému sa nič nevyriešilo. Naopak, ľudia si privykli na negatívne správy, čo u nich vytvorilo akúsi paradoxnú pasivitu. Projekt je preto zameraný predovšetkým na aktivizáciu detí, mladých, občanov. Škola, ako vzdelávacia inštitúcia, v ktorej sa deti a mládež koncentrujú je nezanedbateľnou a veľmi dôležitou súčasťou v  spolupráci na projekte.

Projekt má jasne stanovené ciele, ktoré budú mať dopad nielen na ekológiu a zveľadenie okolia, ale aj na vizuálnu a psychickú stránku detí a učiteľov. Tá markantnejšia, vizuálna, bude dosiahnutá v krátkom čase, respektíve v čase nevyhnutnom na rast kvetov a úpravu terénu. Táto estetická stránka nie je zanedbateľná, keďže pozitívne pôsobí na psychiku ľudí. Na druhej strane priamym dôsledkom výsadby zelene, kvetov a rastlín bude zvýšený výskyt včiel, zlepšenie ovzdušia, ochladenie klímy či celkový kolobeh ekosystému vďaka nárastu zelene. Samotná aktivita výroby “kvetinových bômb” je veľmi jednoduchá na realizáciu, zábavná  a účinná. Je plánovaná v rámci osláv Dňa Zeme, 22. Apríla 2024, a vyžaduje si aktívnu spoluprácu detí, čím prispieva k ich informovanosti, záujmu o problém a aktívnemu prispievaniu k jeho eliminácii.

Zaujal Vás projekt E(a)ko na to v školách? a radi by ste ho urobili aj vo Vašej škole alebo škôlke?

Stačí, ak nám napíšete a my Vám zašleme všetky potrebné informácie!

Tento formulár môžete využiť aj na nezáväzné informovanie sa ohľadom projektu.

Kontakt
Súhlas
Scroll to Top