Beáta Thiam Mészárosová

Beáta Thiam Mészárosová je vyštudovaná herečka a pedagogička. Ako autorka sa venuje najmä inkluzívnym témam, detskej prirodzenosti a etnickej rozmanitosti. V umeleckej sfére sa pohybuje už od raného detstva. Začínala recitačnými súťažami a divadelnými krúžkami, ktoré ju priviedli až k štúdiu muzikálového herectva na konzervatóriu v Bratislave. Už počas štúdia  sa venovala dabingu, filmovému herectvu a účinkovaniu v reklamných spotoch. 

K umeleckým schopnostiam pridala aj pedagogické, ukončením magisterského štúdia v odbore učiteľstvo hudobno-dramatického umenia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Paralelne so štúdiom rozvíjala svoju prax na súkromnej ZUŠ Tralaškola, v ktorej pôsobila ako vedúca dramatického oddelenia, a pritom externe pôsobila v umeleckom súbore DAB v Nitre. Zúčastnila sa medzinárodného európskeho projektu Music without frontiers v Grécku a spolupracovala aj na francúzskom projekte v rámci festivalu Divadelná Nitra – L’Encyclopédie de la parole. Sama pravidelne organizovala rôzne divadelné predstavenia, či už v rámci ZUŠ alebo v spolupráci s festivalom Divadelná Nitra.

Od roku 2018 žije v talianskom Turíne, kde začala svoje pôsobenie dobrovoľníckou službou v rámci projektu Erasmus+. Z celého Talianska bola vybraná ako jedna zo štyroch reprezentantov („Role Model“) národného projektu Oggi protagonisti Tour, realizovaného pod záštitou vlády Talianskej republiky a Národnej agentúry pre mládež. Až do materskej dovolenky pracovala v jednej z najstarších turínskych mierových neziskových organizácií, Centro Studi Sereno Regis, kde pôsobila v oblasti kultúry a vzdelávania a spolupracovala na európskych projektoch ako youth worker a kultúrna mediátorka.

Literárnej činnosti sa venovala už počas štúdia na univerzite, kde napísala a taktiež zrealizovala množstvo divadelných hier a adaptácií. V marci roku 2022 vyšla jej prvá kniha pre deti, ktorú vydalo vydavateľstvo Gruppo Albatros il Filo, a bola úspešne odprezentovaná na turínskom knižnom veľtrhu Salone del libro a v spolupráci s talianskym vydavateľstvom Voglino editrice pripravuje svoju ďalšiu knihu pre deti. Je autorkou projektu a knižnej publikácie E(a)ko na to?, ktorá uzrie svetlo sveta na jar roku 2023.

„Tvorenie a kreativita sú pre mňa také prirodzené ako dýchanie. Zbožňujem písať neobyčajné detské príbehy s rozličnými hrdinami a veľmi rada schovávam medzi riadky posolstvá a zamyslenia, ktoré sú určené aj rodičom.“

Scroll to Top