„Nikdy nie je neskoro urobiť niečo dobré,ale najlepšie je začať hneď.“

Beáta Thiam Mészárosová je vyštudovaná herečka a pedagogička. Ako autorka sa venuje najmä inkluzívnym témam, detskej prirodzenosti a etnickej rozmanitosti. V umeleckej sfére sa pohybuje už od raného detstva. Začínala recitačnými súťažami a divadelnými krúžkami, ktoré ju priviedli až k štúdiu muzikálového herectva na konzervatóriu v Bratislave. Už počas štúdia  sa venovala dabingu, filmovému herectvu a účinkovaniu v reklamných spotoch

motyl

Aktuálne

knihy

Mamma e papa non vanno bene insieme

Mamma e papà non vanno bene insieme

Inkluzívna knižka pre deti v talianskom jazyku, ktorá rozoberá tému multikultúrnej rodiny.

E(a)ko na to?

kniha

Originálna ilustrovaná detská knižka na eko tému s praktickými návodmi na ekologicky prospešné aktivity.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top